Prawo karne

Usługi z zakresu prawa karnego:

  • reprezentacja klientów w postępowaniach karnych,
  • pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  • obsługa prawna w sprawach o wykroczenia,
  • pomoc prawna dla osób oskarżonych o przestępstwo,
  • sprawy o odszkodowania za szkody wynikłe z przestępstwa,
  • sprawy o zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku przestępstwa,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • zawieszenie wykonania kary,
  • zmiana środka karnego.

Waga

Reprezentacja przed organami ścigania i sądami

Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje klientów na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od momentu wszczęcia śledztwa, przez postępowanie sądowe, aż po postępowanie wykonawcze. Reprezentujemy zarówno osoby oskarżone, jak i pokrzywdzone, dbając o ich prawa i interesy. Nasza pomoc prawna obejmuje również prezentowanie klientów w postępowaniach w sprawach o wykroczenia. W każdej sprawie dążymy do osiągnięcia najkorzystniejszego dla klienta rozwiązania, korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia.


Waga, młotek oraz otwarta księga